Missie
Het geven van Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan kinderen van twee tot achttien jaar met een Nederlandstalige achtergrond in de omgeving van Yogyakarta.

Visie
Ter voorbereiding op een soepele instroom in het Nederlands/Belgisch onderwijs in een prettige en veilige omgeving kwalitatief goed primair, voortgezet en peuteronderwijs geven dat gericht is op de Nederlandse taal en cultuur en in stand gehouden wordt door voldoende financiële middelen en professionele leerkrachten.

Advertenties