De naam van de school is ‘De Taaltuin’.
Deze naam is ontstaan nadat op een dag de kinderen zich meer vermaakten in de tuin, met het vangen van een kikker, dan dat ze bezig waren met hun taalactiviteiten. Op dat moment realiseerde oprichtster en leerkracht Nicole zich dat de taal- en cultuurlessen net zo aantrekkelijk moeten zijn als de aangrenzende tuin bij de school, omdat anders het onderwijs niet zou aansluiten bij de behoeften van de leerlingen.

Team en bestuur
Ons team bestaat uit de volgende mensen:

Samenstelling van het bestuur
De Taaltuin is ondergebracht in een stichting, te weten Stichting De Taaltuin Yogyakarta. Deze stichting wordt geleid door een Nederlands bestuur. De stichting controleert de werkzaamheden van de schoolleiding en leerkrachten. In het bestuur zitten momenteel vier ouders. Het bestuur stelt zijn eigen leden aan. Elk jaar brengt het bestuur verslag uit over de afgelopen periode tijdens de algemene oudervergadering. Er wordt door beide leerkrachten op organisatorisch en onderwijsinhoudelijk gebied nauw samengewerkt met het bestuur dat zich verantwoordt naar de ouders toe.
Advertenties