Doelen voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt niet zozeer onderscheid gemaakt in taalrichtingen als wel in doelen. Er zijn drie verschillende doelen te onderscheiden:

Doel 1 (VO): Aansluiten bij voortgezet onderwijs in Nederland; gericht op terugkeer in het Nederlands onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de onderbouw (jaar 1, 2 en 3) en exameneisen vmbo, havo of vwo van de Nederlandse taal en cultuur.
Het programma kan afgesloten worden met een Staatsexamen Nederlands vmbo, havo of vwo.

Doel 2 (VO): Behalen van een internationaal diploma, zoals IB (Language A of B), IGCSE of AICE. Gericht op doorstroom naar internationaal vervolgonderwijs of hbo of universitair onderwijs in Nederland.

Doel 3 (VO): Bijhouden van het Nederlands: bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. Kerndoelen worden op afstand gevolgd. Daarbij geven de profielen‘Educatief Startbekwaam’ (STRT)en ‘Educatief Professioneel’ van het ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ (CNaVT) toelating tot meerdere universiteiten en hogescholen in Nederland en België. Ook het Staatsexamen NT2 wordt door Nederlandse onderwijsinstellingen algemeen erkend.

Op De Taaltuin is ervoor gekozen om het voortgezet onderwijs in te richten op Doel 3, aangezien dat het beste lijkt aan te sluiten op het niveau en de samenstelling van onze leerlingen. Wij werken toe naar het STRT-examen. Voor dit examen is het van belang dat de leerling vaardig is in spreken, luisteren, schrijven en begrijpend lezen. Daarom ligt bij ons niet alleen de nadruk op mondelinge taalvaardigheid, maar ook op de hiervoor genoemde onderdelen.

Leerlingen die uit het richting 3-onderwijs doorstromen, werken toe naar het PMT- (Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid) examen.

Voor leerlingen die internationaal onderwijs volgen, kan gekeken worden of er een mogelijkheid is om een examen van doel 2 te maken.

 

Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op.

img-mail-contact

  

Advertenties